O nás

Jsme nezisková organizace působící v Moravskoslezském kraji od roku 2012. Sdružujeme převážně vysokoškoláky s přírodovědným vzděláním, ale najdou se mezi námi i nadšenci a regionální patrioti, kteří skrze své studium a zájmy obohacují náš spolek o nové obzory a hodnoty. Našim tmelem jsou společné 3 cíle a několik charakterových rysů:

  1. osvěta v tématech životního prostředí
  2. podpora regionálního patriotismu
  3. rozvoj aktivní účasti občanů na dění kolem nás

V Rozchodníku jsme velice rozdílní, každý s jiným životním příběhem a ne vždy spolu souhlasíme. Více hlav říká se, více ví. To platí, avšak více hlav má i více pohledů. To nás ale nebrzdí a jako v přírodě, diverzita je vítána. Vytváří prostředí pestré, kde se člověk nenudí, kde proudí nové nápady a díky němu se pohybuje vpřed. Skrze otevřenost novým myšlenkám, kamarádství a toleranci nacházíme společnou řeč i cestu.

Začali jsme na koleně, pár cizích lidí se o sobě přes známé a přátele doslechlo. Proběhlo pár rozpačitých setkání a po pár měsících a letech z ničeho, vybudovali organizaci, která dnes ročně realizuje stovky programů pro tisíce dětí a mládež, podílí se na Dnech Země, koordinuje v MSK mezinárodní program Ekoškola, poskytuje ekoporadenství, staví ekoprvky na zahradách, poskytuje cenou praxi studentům a pomáhá i spolupracuje s dalšími organizacemi v Moravskoslezském kraji.

Mezi hlavní aktivity patří:

  • regionální, osvětové EVVO a jiné tématické programy
  • navrhování metodik k projektům
  • lektorské zajištění akcí
  • ekoporadenství
  • stavba ekoprvků na zahradách
  • koordinace mezinárodního projektu Ekoškola v MSK

Mezi zakladatele patří:

Bc. Tomáš Kukuč
Mgr. Michaela Rybová (Valová)
Mgr. Miroslava Langrová
Ing. Pavlína Mecnerová
Mgr. Monika Chudaničová
PhDr. Veronika Červeňová (Křístková)

Tak jako ze semínek v půdě vyrůstají statné stromy tvořící les, i naše činy vyrůstají a dávají vzniknout budoucnosti. Jako v příběhu o síle ducha spisovatele Jeana Giona „Muž, který sázel stromy„.

Za Rozchodník, z.s.
Bc. Tomáš Kukuč
předseda

kytka_poměr