PF 2017

Na konci roku 2016 děkujeme všem našim partnerům, školám a institucím se kterými jsme se vydali na cestu osvěty v environmentálních, historických, ale i jiných tématech.

Chtěli bychom poděkovat učitelům, kteří nadstandardně ve svých volných chvílích pracují na rozvíjení budoucích generací a snaží se zprostředkovat učivo moderními způsoby.

Chtěli bychom poděkovat sdružení TEREZA, které zajišťujeme koordinaci Ekoškoly v Moravskoslezském kraji, Síti středisek ekologické výchovy Pavučina, z.s., za přijetí mezi členy s Městu Kopřivnice za výbornou spolupráci při realizaci Dnů Země.

A děkujeme také všem ostatním partnerům a fanouškům zapojených do našich činností.

Přejeme všem krásný zbytek roku 2016 a dobrý vstup do roku nového.

Hodně štěstí a zdaru na pouti světem vzdělávání a osvěty

Váš Rozchodníkcropped-ikona-květu.png