Ekoškola

Tisk logo-ekoskola

Rozchodník, z.s. se stal krajským koordinátorem Ekoškoly! Oč jde?

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.

Průběh programu
Vzdělávací program je určen pro základní a střední školy. Žáci a učitelé aktivně spolupracují a velká část zodpovědnosti je ponechána žákům. Žáci jsou povzbuzováni ve své aktivní roli a jsou vedeni k odpovědnosti za svoje jednání. Postup práce je určen 7 kroky, které školu a její Ekotým provedou programem a zaručí naplnění kriterií pro získání mezinárodního ocenění.

Mezinárodní rozměr
Program Ekoškola neprobíhá pouze v České Republice, ale také v dalších 55 zemích světa a celosvětově se ho účastní přes 44.500 škol. Jeho mezinárodním koordinátorem je nezisková organizace FEE (Foundation for Environmental Education).

Pro více informací můžete shlédnout web Ekoškoly, kontaktovat sdružení TEREZA jako celorepubkliké koordinátory nebo nás za kraj moravskoslezský.

Těšíme se na vaše otázky a spolupráci.

Krajský koordinátor v MSK
Mgr. Miroslava Langrová
mail: rozchodnik.ostrava@gmail.com (předmět mailu: Ekoškola)

Napsat komentář