Čas velikonoční

3. – 7. třída ZŠ, 2 vyučovací hodiny

cena: 50 Kč

Žáci si budou povídat o době postní a původu Velikonoc. Chlapci si upletou pomlázku a dívky si obarví vejce přírodními barvami. Společně si vyrobí Morenu a budou hledat velikonoční poklad.

Poznámka: KAždá dívka musí mít 2 natvrdo uvařená vejce. Pro 2 vyučovací hodinu je zapotřebí kuchyňka (sporák) na obarvení vajíček a pomoc přítomného pedagoga.