Ekostopa

6. – 9. třída ZŠ, SŠ, 2 vyučovací hodiny

cena: 45 Kč

Někdo je tenký, někdo je plný. Někdo je vysoký a někdo malý. Všichni však spotřebováváme prostor kolem sebe. Vlivem naší spotřeby statků, služeb a energií. Pojďmě si popovídat o Ekostopě, našem odkazu pro budoucí generace v globálních souvislostech. Spočítejme si Ekostopu a odhalme svůj význam ve světe.

Poznámka: Pro program je potřeba počítačová učebna, max. 2 žáci u jednoho počítače.