Indiáni

1.- 2. třída ZŠ, 2 vyučovací hodiny

cena: 45 Kč

Za moudrostí starých indiánů a přírodních národů k trvale udržitelnému životu. Indiánské tradice, vztah k přírodě, způsob obživy. Po splnění 3 úkolů (pachová stezka, střílení z luku, řešení hádanky), se děti stávají právoplatnými indiány.