Jak se osvobozovala Ostrava

5. – 9. třída ZŠ,SŠ,  3 vyučovací hodiny, cena: 50 kč

potřeby žáků: psací potřeby

Procházka Moravskou Ostravou po místech spojených s tématy První a druhé světové války. Odraz vývoje Evropy první poloviny 20. století ve tváři současného města. S využitím dobových pamětníků klíčových událostí se ponoříme do „genius loci“ městské části a pokusíme se interpretovat význam dějin pro nás samotné dnes a tady.

Sraz v Parku Československých letců (u ulice 30. dubna).