Odra živá a starodávná

6. – 9. třída ZŠ, SŠ, 3 vyučovací hodiny, cena: 50 kč

potřeby žáků: psací potřeby

Co je to lužní les? Co v něm roste? Jak se mění koryto řeky Odry v čase? Zkoumáme vlivy lidské činnosti na vzhled a funkci toku Odry. Odlovíme a určíme vodní bezobratlé, kteří žijí v mrtvém rameni Odry.

Sraz na zast. MHD Smrčkova (Výškovice).