Půdní sonda

6. – 9. třída ZŠ, 2 vyučovací hodiny, cena:50 kč

potřeby žáků: psací potřeby

Co je to půda? Z čeho se skládá? Vycházka do přírody v blízkosti školy s pomůckami pro půdní analýzu. Seznámení se základním edafonem a rostlinami určující živnost půdy. Na školním pozemku si vykopeme sondýrkou vzorky půdních horizontů a povíme si o procesech, které je utvářejí. 

Prosíme dopředu o vyhlédnutí vhodného místa pro odběr půdních vzorků.