Smyslů plný les

1.-2. třída ZŠ, 3 vyučovací hodiny, cena:50 kč

Jak voní, chutná, zpívá les? Je drsný na dotek? Vnímání lesa všemi smysly. Hmatem rozpoznáváma přírodniny, zrakem pozorujeme krásy lesa, čichem poznáváme lesní vůně, a sluchem zjišťujeme kdo nebo co se ukrývá za tajemnými zvuky.

Sraz na zast. MHD Zábřeh (konečná tram. č. 11).