Táhneme za jeden provaz I, II,III

5. – 9. třída, Ekotým, 2 vyučovací hodiny

cena:45 Kč (za každý program)

Série tří na sebe navazujících programů věnující se týmové spolupráci, kooperaci, komunikaci, toleranci a předcházení patologickým prvkům chování. Žáci pomocí her a různých aktivit sami přicházejí na řešení konfliktních situací, nachází svou pozici v kolektivu a snaží se pochopit odlišnost svou a jejich spolužáků.

Objednáváme přednostně jako cyklus. Mezi jednotlivými programy je dobré mít alespoň 2 měsíce odstup.