U vody

3.-6. třída ZŠ, 3 vyučovací hodiny, cena:50 kč

potřeby žáků: psací potřeby

Poznávání ekosystémů stojatých vod formou her a úkolů. Kdo a proč žije ve vodě a jaké jsou potravní vztahy v rybníce? Určování druhů vodních organismů a výzkum kvality vody v mrtvém rameni Odry.

Sraz na zast. MHD Smrčkova (Výškovice).