Ekoporadna

Rozchodník poskytuje poradenství v těchto tématech:

  • Znečištění ovzduší
  • Ekologická domácnost
  • Chemické a nebezpečné látky v domácnostech
  • Doprava (automobilová, cyklo)
  • Ekoprvky (domečky pro živočichy, diverzifikace stanovišť)
  • Trvale udržitelný život (ekospotřebitel, ekologická stopa)
  • Odpady
  • Ochrana zvířat
  • Právo (Jaké jsou naše práva v rámci správních řízení?)
  • Ochrana přírody a krajiny, městská zeleň

Pokud chcete poradit nebo nasměrovat při řešení Vašich otázek či problémů, pište na e-mail:
rozchodnik.ostrava@gmail.com.
Do předmětu e-mailu napište: „Ekoporadna + téma Vaší otázky“.

Inspirace pro nás všechny:
„Nikdy nepochybujte, že malá skupinka myslících lidí dokáže změnit svět. Nic jiného nikdy svět nezměnilo.“ M. Meadová